Alma Bici

Drejtoreshë e Marketingut & PR, Agna Group

MA Mass Communications, Leicester University, UK 2003. Doctor of Business Administration candidate, Bradford University, UK, 2006 e në vazhdim. Lektore në Universitetin e New York-ut, Tiranë, 2005 e në vazhdim. Bashkëautore e librave: Komunikimi & Puna në Skuadër, Si të bëhesh Profesionist në Shitje, Roli i Marketingut & Kreativiteti.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+